digital garden of reflections, hopes and fears

home

geestelijke gezondheidszorg in het medisch bedrijf

julliette, global health

die verwandlung

aber… es war kein Traum…

geloofsgesprek met de bisschop Harry Smeets we worden niet wakker als een kever, vervreemding optreedt bert keizer - het

dr. waarom ben ik ziek? uw hartklep lekt maar waarom ik?

existentiele vraag, waarom overkomt mij dit

vragen steller: bisschop in interview - waarom ik niet..

het gaat om het hele leven

holistische denken

wat is geestelijke verzorging, casus meneer janssen, afdelig urologie. eerste maand van den nieuwe werkomgeving. kapte op

perspectief bieden

als je jezelf onderdeel ziet van iets groters, je de tijdelijkheid van het bestaan beseffen. itt to dirk de wachter, het narcistische van de samenleving, jezelf to cenrum verklaren van het universum

Geestelijke VerZorging is prof. begeleiding hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. – beroepsstandaard VGVZ

  • geestelijke verozrigng komt in beeld als de vanzelfsprekende orde van het alledaagsee leven wordt doorbroken.
  • in situaties van leven en dood, bij afscheid en verlies
  • bij ervaringen van grote verbondenheid of juist van verlatenheid

medisch psycholoog waar haal je geestelike zorg bij waar haal je het maatschappelijk werk bij

wat de vakgroep/comissie MCZ tot stand wilde brengen in de hierarchie van het ziekenhuis, de pikorde van chirurgen en artsen

  • directe betrokkenheid bij het medische proces
  • multidisciplinair overleg intensive care en chirurg
  • consulent palliatief advis team

fysiotherapie kan zien of iemand niet wil of niet kan - zo kun je zien hoe het met iemand gaat

coping, hoe leer je omgaan met de situatie - been missen, stoma

spiritualiteit in de laatste levensfase

wat kun je wel? existentiele therapie van irvin yalom als je geaccepteerd is dat het onvermijdelijk is dat je doodgaat ontstaat er nieuwe ruimte dat merk je bij terminale patienten maar je hebt ook mensen die zich tot de laatste adem verzetten tegen de dood. dat is voor de familie - tederhieid, liefde, vergeving en ontmoeting de geestelijke verzorging is er nog op gericht: zijn er nog losse eindjes. verzoening met kinderen? hoe wilt u de laatste fase in gaan, wilt u gebed, hoe gaan we dit invullen de wensambulance

locked-in syndrome - infarct in je hersenstam, je bent volkomen helder, maar je kunt niets meer. je bent gevange in je eigen lichaam. die mensen wilde heel vaak niet leven, vaak euthanisie.

boek, nederlander, bulgeraije - die wilde dood maar https://www.gezondheidenco.nl/boek-oogwenk-locked-syndroom-gezonde-geest-opgesloten-verlamd-lichaam/

multidisciplinaire zwangerschapsafbreking als je je plek opgeeft heb je er ook geen invloed meer op

– Vakgroep Geestelijke VerZorging

meer dan alleen de pastoor van het ziekenhuis

Lid van de medische Staf Rechtstreeks onder de raad van Bestuur Participeert in de Ondernemingsraad

Commissie Ethie